Alt?n Yemek
Lezzetin Ad?

Alt?n Yemek
" Lezzetin Ad? "
 

   D???N YEME??

Alt?n Yemek ?zmir D???nlerde misafirlerinizin, uzak yak?n akrabalar?n?z?n bu tatl? tela? an?nda lezzetli bir yemekle a??rlaman?z?n etkisi ?ok b?y?k olmaktad?r. ?zellikle d???n gibi enerjinin y?ksek oldu?u organizasyonlarda sa?l?kl?, lezzetli ve hijyenik ko?ullarda sunulmu? bir yeme?in damaklarda b?rakt??? tat paha bi?ilemezdir. ?zmir b?lgesinde yap?lan, her ?e?it temal? d???n organisyonlar?na uygun yemek haz?rlama, servis hizmetleri verme ve hijyen sa?lama konular?nda vazge?ilmez adresi Alt?n Yemek olarak hem ekonomik fiyatlara, hemde sa?l?lkl? ve lezzetli diledi?iniz temada d???n yeme?i sunmaktay?z.
Yemek fiyatlar? olarak kalitesiz ve ucuz sand???n?z merdiven alt? i?letmelere l?tfen g?venmeyiniz. G?n?m?zde bu tarz i?letmelerde pi?irilen d???n yemeklerinin d???ndeki insanlar? zor durumlara soktu?unu haberlerde izlemekteyiz. L?tfen Alt?n Yemek mutfa??n? gelip g?rmeden, i?letmemizin hangi hijyenik kurallarda ?al??t???n? ve kaliteli ya? - sal?a gibi bile?enler kulland???n? g?rmeden karar vermeyin. D???n organizasyonunuz bir kabusa d?n??mesin.
Alt?n yemek, ?zmir'de lezzetin en g?venilen ad?d?r.

Dugun yemegi - Dugun yemegi Dugun yemegi - Dugun yemegi Dugun yemegi - Dugun yemegi

 

 

D???n Yemekleri
Yemek Davetleri
Yemekli Toplant?lar
A??l?? Yemekleri
Kokteyl
S?nnet D???n? Yeme?i
Mevl?t okutma
Cenaze Yeme?i

 

 

?al??ma Saatleri

Hafta i?i :
06:30 - 20:00
Cumartesi :
06:30 - 17:00
Pazar : Kapal?

Bizimle ?al???n

Ah??, kalfa, komi. Bir ?ok personel ihtiya?lar?m?z olabiliyor. L?tfen bilgilerinizi b?rak?n

D???nceleriniz

Yemeklerimizi tatt?n?z m??
L?tfen yorumlar?n?z? bizden esirgemeyiniz.
 

Neden Alt?n Yemek

Kaliteli malzeme
Hijyen bilinci
Teknolojik yenilikler
Deneyimli ah??lar
Y?resel lezzetler

T?rk Web Ajans