Alt?n Yemek
Lezzetin Ad?

Alt?n Yemek
" Lezzetin Ad? "
 

YER?NDE P???RME H?ZMET?

Alt?n Yemek ?zmir T?m haz?rl?klar ve yemek pi?irme sizin firman?z?n mutfa??nda; proje m?d?r? liderli?inde ALTIN YEMEK personeli taraf?ndan ger?ekle?tirilir. Proje m?d?rlerimiz; yerinde toplu yemek hizmet projesi uygulamas?n? ?stlenebilecek, ?zel e?itimli, m??terilerden gelecek ?ikayet ve isteklere an?nda cevap verebilecek, ekibini y?nlendirip motive edebilecek niteliklere sahip deneyimli g?da m?hendislerinden olu?maktad?r. Personelin devaml?l???ndan e?itimine, hijyeninden sa?l?k kontrollerine, mutfa??n dezenfeksiyonundan ha?ere kontrol?ne kadar A'dan Z'ye her?eyden sorumludur. Alt?n Yemek a???lar? taraf?ndan haz?rlanan ayl?k tabldot men?leri, firmam?z?n mutfa??nda servise haz?rlan?r.

 

 

 

 

 

 

?al??ma Saatleri

Hafta i?i :
06:30 - 20:00
Cumartesi :
06:30 - 17:00
Pazar : Kapal?

Bizimle ?al???n

Ah??, kalfa, komi. Bir ?ok personel ihtiya?lar?m?z olabiliyor. L?tfen bilgilerinizi b?rak?n

D???nceleriniz

Yemeklerimizi tatt?n?z m??
L?tfen yorumlar?n?z? bizden esirgemeyiniz.
 

Neden Alt?n Yemek

Kaliteli malzeme
Hijyen bilinci
Teknolojik yenilikler
Deneyimli ah??lar
Y?resel lezzetler

T?rk Web Ajans